Nowa Ewangelizacja poprzez Piękno

Pod takim tytułem zaczynamy serię nowych artykułów poświęconych ważnym życia ContemplatioKościoła Katolickiego na świecie. Dziś, kiedy świat jest na wyciągnięcie ręki, jest jednocześnie bardzo podzielony. W ten sposób chcielibyśmy dzielić się tym, co dla nas wydaje się ważne i ciekawe.

Nowa Ewangelizacja to termin odmieniany dziś w Kościele przez wszystkie przypadki, określający różne działania – od wspólnego czytania Katechizmu Kościoła Katolickiego do wielkich stadionowych akcji ewangelizacyjnych. Jak ma przebiegać? Czym ma się różnić od innych akcji „zwykłej ewangelizacji”?

Niezwykle ciekawe odpowiedzi na te pytania pojawiają się w miejscach narażonych dziś na najsilniejsze oddziaływania Kultury Bez Boga. Zdecydowanie warto przysłuchiwać się refleksjom, które się tam rodzą. Mogą być dla nas podobnie inspirujące, jak dla świata zachodniego było świadectwo i dojrzały sposób myślenia o komuniźmie, który do Kościoła Powszechnego wniósł Karol Wojtyła.

O mieście Madison w stanie Wisconsin  mówi się, że jest to „77 mil kwadratowych otoczonych przez rzeczywistość”. Jedno z najbardziej zdechrystianizowanych miast chrześciańskiej Ameryki.(źródło)Od kilku lat biskupem ordynariuszem w tym mieście jest J.E. bp. Robert Morlino SJ. Bardzo krytycznie oceniany przez liberalnie nastawione media, liberalnych katolików, zdobywa serca wielu poprzez swoje działania i słowa.
Jednym z jego najciekawszysch pomysłów jest „Nowa Ewangelizacja poprzez Piękno”, zapowiedziana już w liście na rozpoczęcie Roku Wiary blisko rok temu.

J ednym ze sposobów tej ewangelizacji jest poszukiwanie Piękna w różnych szczegółach życia chrześciańskiego, poszukiwanie Piękna poprzez celebrację „Sztuki Życia”.

„Wybrałem temat „Ewangelizacji przez Piękno”, ponieważ to właśnie piękno Trójcy Świętej i piękno Zmartwychwstania świeciło nieprzypadkowo na górze Tabor w czasie przemienienia i świeciło nieprzypadkowo w czasie pełnego chwały Zmartwychwstania Jezusa. A my jesteśmy wezwani do powrotu na górę Tabor, powrotu do pustego grobu aby znaleźć ulgę i radość w blasku tego oślepiającego światła – dokładnie tak jak Piotr, Jakub i Jan.

Piękno, które proklamujemy, jest ni mniej ni więcej jak tylko pięknem Trójcy świętej, pięknem Ojca, Syna i Ducha Świętego, pięknem Jezusa  powstałego spośród umarłych”.

Tu można posłuchać bp. Morlino w homilii na rozpoczęcie Roku Wiary.

A tak diecezja Madison, najbardziej świeckiego miasta w USA przeżywała Rok Wiary. W rymie Evangelization through Beauty:

 

 

 

Dodaj komentarz