Gloria Tibi Domine – krystaliczne piękno

Jaka muzyka może oddać istotę tego, w czym uczestniczymy w liturgii Eucharystii? To nie my przyjmujemy Pana – to On przyjmuje nas. Czas się otwiera i zaczynamy żyć w wieczności. Eucharystia jest jak antycypacja chwili własnej śmierci.  Jak zaśpiewać muzykę, która dotyka tej Tajemnicy? Może tak:

Schola Ventuno. Kościół Dominikanów. Poznań.

Dodaj komentarz