Modlimy się za Kościół Powszechny

Od wczoraj żyjemy jakby w nowej sytuacji, a jednocześnie wciąż w tej samej, bo nasz Ojciec Niebieski jest zawsze z nami. Mamy jednak głęboką potrzebę modlitwy za cały K
Kościół. Dlatego umieszczamy tutaj modlitwy, które w naszym odczuciu dają odczuć uniwersalny, a więc rozciągający się na całą ziemię, a jednocześnie sięgający nieba, wymiar Kościoła, naszej modlitwy i naszej wiary.

Tym razem modlitwa z liturgii Katolickiego Kościoła Ormiańskiego:

Modlitwa „Ojcze Nasz” ŻRÓDŁO

 

 

Շարական Հանդերձի (Սուրբ Պատարագ)
Szarakan (hymn) śpiewany na początku ormiańskiej mszy św. (Surb Patarak) – podczas zakładania szat liturgicznych i na wejście. Wersja uroczysta – oprac. Komitas Wardapet
Sharakan (hymn) of Vesting (Divine Liturgy) ŹRÓDŁO

„Խորհուրդ խորին անհաս անըսկիզբն
O głęboka Tajemnico, niepojęta i bez początku

 

PM

Dodaj komentarz