Modlimy się za Kościół Powszechny. „Na Tej Skale”

Sytuacja, w której znalazł się Kościół Powszechny jest niezwykła. Nie tylko dlatego, że od wielu setek lat żaden papież nie złożył rezygnacji. Sytuacja jest dlatego niezwykła, że zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne, z którymi musi zmierzyć się Kościół na całym świecie są ogromne. Jasna diagnoza tej sytuacji jest niezbędna. To świadomość powagi sytuacji przynagla nas do jeszcze bardziej intensywnej modlitwy. Nikt nie wyraził tego jaśniej, niż Michael Vorris w tym nagraniu:

Kiedy przychodzi nam na myśl, że to show w amerykańskim stylu, zastanówmy się, dlaczego nie zawsze mówi się z taką pewnością o prawdzie zawartej w słowach Objawienia. Rzecz jasna Michael Vorris mówi o globalnych problemach z globalnej perspektywy, ale w świetle wiary, każdy nasz czyn, myśl, decyzja ma globalny wpływ na losy świata. Dobry lub zły. W tym sensie wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za Kościół, za to jak On, na całym świecie, także w nas i wokół nas wypełnia swą misję. Przemiana Kościoła musi rozpocząć się od nas samych.

„Kościół jest po to, by pomagać ludziom dochodzić do świętości. Wszystko inne nie ma znaczenia”.

A więc niekoniecznie jest po to, by nam sprawiać przyjemność. Jest po to, byśmy się zbawili. Te słowa brzmią, jak memento. Ale niestety nim są. Czas jest krótki. Potrzebujemy, bardzo potrzebujemy nowej Wiosny Kościoła. Ale dziś juz wiadomo, że nie nadejdzie ona bez walki. Naszej własnej, wewnętrznej walki przeciwko zakusom złego ducha. Bez walki o naszą własną osobistą pokorę i zdolność przyjęcia tego, co Pan Bóg nam ofiarowuje. Bez naszego osobistego, duchowego  zaangażowania w walkę o wierność i odnowę Kościoła. Dziękujmy Chrystusowi, że budzi swój Kościół z samozadowolenia, marazmu i ociężałości. Że ofiarowuje Mu – a więc również nam – łaskę cierpienia. Św. Piotr już raz usłyszał słowa pobudki: „Wstańcie, chodźmy”. Pamiętajmy, że wszelkie zaszczyty, które spotkały jego samego i jego następców, nastąpiły po dramatycznych chwilach fizycznej eksterminacji Chrystusa, która później objęła także jego najwierniejszych uczniów.

Dlatego módlmy się za cały Kościół Powszechny, za Kolegium Kardynalskie, za  nowego Papieża, by był wspaniałym, odważnym, świętym i skutecznym następcą Św. Piotra, Namiestnikiem Chrystusa. Wielkim Budowniczym mostów.  Razem z nadającym z pola najgorętszej duchowej bitwy naszych czasów – w USA – Michaelem Vorrisem.

PM

Dodaj komentarz