Modlimy się za Kościół Powszechny: Indie

Kościół w Indich wg tradycji trwa nieprzerwanie od 52 r. po Chrystusie, kiedy to rozpoczął tam swoją działalność św. Tomasz Apostoł.

File:Mar Thoma Sliva.jpg

Do dziś w stanie Kerala wśród wielu odłamów pierwotnego kościoła istnieją dwa odrębne katolickie Kościoły wschodnie, posiadające dwa odrębne ryty wywodzące się z Persji. Pierwszy z nich to Katolicki Kościół Syro-Malankarski, który przyjął ryt Zachodnio-Syryjski, czyli ryt antiocheński. Drugi z nich to Katolicki Kościół Syro-Malabarski, który przyjął ryt  Wschodnio-Syryjski, czyli obrządek chaldejski.

Pomimo różnic dzielą one wiele pierwotnych elementów i zwyczajów, w  tym Krzyż Św Tomasza. Jego  dolne ramiona symbolizują kwiat lotosu, a gołębica na szczycie – Ducha Świętego.

Wspólną tradycją jest też taniec  Margam Kali:

 

Symbolika tego starożytnego tańca jest całkowicie chrześciańska:

The Margamkali is a performing art of the Syriac Christians of Kerala. The Margamkali is a ritual folk dance in which twelve people dance around a traditional oil lamp (Nilavilakku) wearing the traditional white dhoti („mundu”) and blouse („chatta”). They represent the twelve apostles and Christ himself is represented by the lamp. (ŹRÓDŁO)

Poszczególne zwrotki pieśni oraz figury tańca opisują kolejne etapy życia i działalności apostolskiej św. Tomasza w Indiach.

Współczesna liturgia jest amalgamatem różnych  trudnych do wyodrębnienia elementów i wpływów kulturowych. Od połowy XX wieku trudną ale bardzo potrzebną drogą toczy się inkulturacja liturgii i oczyszczenie jej z naleciałości.

Poniżej fragment liturgii,  w rycie antiocheńskim:

 

https://www.youtube.com/watch?v=GeUhM4EGOuk

 

Wielkim wydarzeniem w życiu kościoła Syro-Malankarskiego było mianowanie kardynałem przewodniczącego tego kościoła, Mar Baseliosa Cleemisa Thottunkala

Plik:Baselios Cardinal Cleemis.jpg

 

 

Dnia 24 października 2012 papież ogłosił, iż Thottunkal znajduje się wśród nowych kardynałów, których oficjalna kreacja nastąpiła na konsystorzu w dniu 24 listopada. (ŻRÓDŁO) 

 

 

A tu można zobaczyć fragment mszy z 6 grudnia 2012 roku okazji Święta Dziękczynienia,  w czasie której chór śpiewa pieśni z liturgii antiocheńskiej. We mszy bierze udział nowo mianowany  ks. kardynał oraz wielu innych hierarchów z Indii i nie tylko. Oprócz ciekawej muzyki, to także piękna lekcja powszechności Kościoła:

 

 

Wspólnie z chrześcianami z katolickich kościołów w Indiach módlmy się za cały Kościół, za Benedykta XVI i za nowego, wspaniałego papieża. Utwór poniżej to hymn do Ducha Świętego w języku Malayalam:

Parishudhadmave nee

PM

 

Dodaj komentarz